Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori (CLIMARIS)

Participació en congressos

  • Miquel Grimalt Gelabert. . "XXI Trobada d'Antroponímia i Toponímia", Santa Maria del Camí, Espanya, 2008. Presidència de sessió.
  • Salamanca, M.; Grimalt, M.; Ordinas, A.. , "La toponínima més enllà dels 1000m: els noms dels cimals de Mallorca". "XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia", Santa Maria del camí, Espanya, 2008. Dades de publicació: Gabinet d'Onomàstica. UIB.. Presentació comunicació.
  • Gabriel Alomar Garau, Miquel Grimalt Gelabert. , "Activitat tempestuosa d'estiu i embat al llevant de Mallorca". "V Jornades d'Estudis Locals de Manacor", Manacor, Espanya, 2008. Presentació comunicació.
  • Caldentey Brunet, J.; Grimalt Gelabert, M.. , "Aproximació a l'estudi del paisatge històric a través de la fitotoponímia. ALguns exmples de Manacor i Sant Llorenç des Cardassar". "V Jornades d'Estudis Locals de Manacor", Manacor, Espanya, 2008. Presentació comunicació.
  • Miquel Grimalt Gelabert. . "V Jornades d'Estudis Locals de Manacor", Manacor, Espanya, 2008. Presidència de sessió.
  • Miquel Grimalt Gelabert, Miquel Salamanca Salamanca. , "Anàlisi de la precipitació a la part occidental de la Serra de Tramuntana des del segle XX fins a l'actualitat". "II Jornades d'Estudis Locals d'Esporles", Esporles, Espanya, 2008. Presentació comunicació.
  • Salamanca, M.; Clar, B.; Caldentey, M.; Grimalt, M.. , "Anàlisi del risc d'inundació a la conca del torrent de Superna-Esporles. El cas de 17 d'octubre de 2007.". "II Jornades d'Estudis Locals d'Esporles", Esporles, Espanya, 2008. Presentació comunicació.