Escoltar

Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori (CLIMARIS)

Publicacions en revistes

  • Estrany, J.; Ruiz, M.; Calsamiglia, A.; Carriquí, M.; García-Comendador, J.; Nadal, M.; Fortesa, J.; Medrano, H.; Gago, J., "Sediment connectivity linked to vegetation using UAVs: high-resolution imagery for ecosystem management (submitted)", "Science of the Total Environment", 2018. Article en premsa.