Comptabilitat i gestió mediambiental i social (ONGs)

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Comptabilitat i gestió mediambiental
  • ONG i empreses d'economia solidària
  • Comptabilitat històrica i de costos