Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)

Informació general del grup

Àrea AEI: Producció industrial, enginyeria civil i enginyeries per a la societat (PIN)

Línies de recerca:

  • Models mecànics de comportament d'elements i estructures de formigó
  • Aplicació d'aliatges amb memòria de forma en enginyeria estructural
  • Patologia estructural en edificació i obra civil. Diagnosi i reparació