Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)

Altres publicacions

  • Jordà, G.; Rita, J.; Miranda, M.A.; Vaquer, R.; Canals, V.J.; Cladera, A.; Torres, C.M.; De Vílchez, P. , "Capítol 5. El canvi climàtic" [Also available on-line], H2030 - Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'horitzó 2030. Espanya, 2019. Capítol de llibre.