Escoltar

Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)

Altres publicacions

  • Gabriel Jordà; Joan Rita; Miguel Ángel Miranda; Raquel Vaquer; Vicente Canals; Antoni Cladera; Catalina Torres; Pau de Vílchez. , "Capítol 5. El canvi climàtic" [Also available on-line], H2030 - Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'horitzó 2030. Espanya, 2019. Capítol de llibre.