Escoltar

Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)

Participació en congressos

  • Rosselló, B.; Moia, A.; Cladera, A.; Martinez, V.. , "Improving the Environmental Sustainability of hotel buildings through the analysis of its Life Cycle. Case Study: Balearic Islands. Initial phase.". "Congreso International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'08)", Santander, Espanya, 2008. Dades de publicació: ISBN 978-84-611-9290-8. Ponència.
  • Rabuñal Dopico, J.R.; Pérez Ordóñez, J.L.; Cladera Bohigas, A.; González-Fonteboa, B.; Martínez-Abella, F.. , "Shear and bond analysis on structural concrete using artificial neural networks". "Fifth Internacional Engineering and Construction Conference (IECC'5)", Los Angeles, Estats Units d'Amèrica, 2008. Dades de publicació: Proceedings, pp. 29-36. Presentació comunicació.
  • Ribas, C.; Cladera, A.. , "Resistencia a cortante en forjados unidireccionales. Influencia de la retracción y fluencia y propuesta experimental.". "IV Congreso de la Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural. Congreso Internacional de Estructuras.", Valencia, Espanya, 2008. Dades de publicació: Resúmenes de comunicaciones. ISBN: 978-84-89670-62-4. Presentació comunicació.
  • Rosselló-Batlle, B.; Moia, A.; Cladera, A.; Martínez-Moll, V.. , "Estudi del Flux Energètic i les Emissions de CO2 al llarg del Cicle de Vida d'un hotel.". "III Congrés d'Enginyeria i Cultura Catalana. Tecnologia, territori i societat.", PALMA, Espanya, 2008. Dades de publicació: ISBN 978-84-612-7601-1. Pòster.
  • Mas, B.; Sastre, N.; Cladera, A.. , "Àrids Reciclats Mixtos a Mallorca. Possibles Aplicacions en Funció de les Seves Propietats". "III Congres d'Enginyeria i Cultura Catalana. Tecnologia, Territori i Societat", Palma, Espanya, 2008. Presentació comunicació.
  • Cladera, A.; Etxeberria, M.; Pérez, A.. , "El Sector de la Construcció i el Desenvolupament Humà en Projectes de Cooperació Internacional". "III Congres d'Enginyeria i Cultura Catalana. Tecnologia, Territori i Societat", Palma, Espanya, 2008. Presentació comunicació.
  • Cladera, A.. , "Producció, territori i societat en la Gestió Forestal". "III Congres d'Enginyeria i Cultura Catalana. Tecnologia, Territori i Societat", Palma, Espanya, 2008. Presidència de sessió.
  • Cladera, A.. , "Realizaciones Obra Civil - Sesión 13". "IV Congreso de la Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural. Congreso Internacional de Estructuras.", Valencia, Espanya, 2008. Comentarista.
  • Mas, B.; Cladera, A.. , "Hormigón no estructural con áridos mixtos reciclados". "IV Congreso de la Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural. Congreso Internacional de Estructuras.", Valencia, Espanya, 2008. Presentació comunicació.