Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)

Tesis i treballs d'investigació

  • Joan M. Rius Gibert, "Active shear strengthening of reinforced concrete beams using Ni-Ti-Nb shape memory alloys". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2019. Tesi doctoral.