Dret de l'empresa i activitat turística (DEAT)

Equip investigador

Investigador principal

 • Dr. Juan Franch Fluxá (Professor Permanent Laboral)

Membres

 • Dr. José Luis Mateo Hernández (Professor Permanent Laboral)
 • Sr. Amador Antich Ferrá (Professor Associat)

Col·laboradors

 • Dra. Inmaculada González Cabrera (Professora titular d'universitat)
 • Dra. Isabel Fernández Torres (Professora contractada doctora)
 • Dr. Enrique Moreno Serrano (Professor contractat doctor)
 • Dra. Victoria Torre Sustaeta (Titulada superior)
 • Dr. Miquel Àngel Coll Ramis (Professor Permanent Laboral)
 • Dra. Isabel Llodra Riera
 • Dr. Adrián Todoli Signes (Professor Ajudant Doctor)
 • Sr. Nicolau Fuster Hernández (Titulat superior)
 • Sr. Jorge Morell Ramos (Titulat superior)
 • Sr. José Francisco Ribas Conrado (Titulat superior)
 • Sra. Bettina Tuffers (Titulada superior)
 • Sr. Miquel Quetglas Morey (Doctorand)
 • Sr. Rafael Encarnación Puertos
 • Sra. Irene Perelló Gayá