Dret del treball i de la seguretat social

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Fonts relació laboral. Llibertat sindical. Vaga. Solució extrajudicial conflictes laborals. Dinàmica de la negociació colectiva
  • Àmbit d'aplicació de la norma laboral. Relacions laborals especials de treball. Contractació laboral. Temps de treball. Règim salarial. Expedients de reorganització productiva. Extinció del contracte
  • Administradors socials. Protecció social de la familia. Règim jurídic de la protecció per dependència. Assetjament al treball