Desenvolupament i Psicopatologia (DEVPSY)

Informació general del grup

Àrea AEI: Psicologia (PSI)

Línies de recerca:

  • Inici, desenvolupament i manteniment dels trastorns del comportament al llarg del cicle vital
  • Dimensions transdiagnòstiques en els trastorns psicopatològics
  • Intervenció neuroconductual i regulació emocional per al tractament i prevenció de trastorns del comportament

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.