Escoltar

Dret Internacional i Dret de la UE

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Drets humans, Dret penal internacional, Responsabilitat internacional de l'estat, Fonts del Dret internacional, Aplicació del Dret internacional (amb especial atenció a Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), protecció dels bens jurídics globals, el Dret internacional i el canvi climàtic
  • Dret de la Unió europea: fonts, institucions, aplicació (amb especial atenció a Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), protecció dels drets fonamentals
  • Dret de la Unió europea

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.