Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Altres publicacions

  • Garau-Vadell, Joan B.. , "La segmentació del mercat turístic Balear", LLibre Blanc del Turisme de les Illes Balears. Espanya, 2009. Capítol de llibre.
  • Antoni Serra Cantallops. , "Expansion strategies of Majorcan Hotel Chains", Europe at the Seaside. The Economic History of Mass Tourism in the Mediterranean. Estats Units d'Amèrica, 2009. Capítol de llibre.
  • Antoni Serra Cantallops. , "Intermediació i comercialització Imatge i Marca", Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears. Espanya, 2009. Altres.