Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Tesis i treballs d'investigació

  • José Ramon Cardona, "Actitudes de los Residentes hacia el Turismo en Destinos Turísticos Consolidados: el caso de Ibiza". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. DEA.