Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Tesis i treballs d'investigació

  • Antoni Serra Cantallops, "Las repercusiones de la liberalización del transporte aéreo en el turismo de las Islas Baleares". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1996. Tesi doctoral.