Dret del Turisme

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Incidència de l'organització del turisme en l'ordenació del territori. Plans turístics i planejament urbanístic
  • Dret privat del turisme
  • Contractació turística