Grup de recerca en educació, comunicació i qualitat en salut (ECYCS)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències de l'Educació (EDU)

Línies de recerca:

  • Metodologies innovadores en la formació de professionals de la salut (aprenentatge-servei en ciències de la salut i altres). Avaluació de necessitats d'educació en salut, educació comparada, educació interprofessional. Models educatius en la promoció de la salut i l'acompliment funcional.
  • Comunicació audiovisual en salut. Comunicació i diversitat funcional. Associacionisme en la societat informacional.
  • Educació i seguretat del pacient. Qualitat de serveis de salut, necessitats en salut i bones pràctiques. Qualitat de vida familiar i malaltia crònica. Equitat en salut.