Educació i ciutadania (EIC)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències de l'Educació (EDU)

Línies de recerca:

  • Formació, treball i equitat
  • Integritat acadèmica i usos socials i educatius de les TIC
  • Formació docent i educació per a la sostenibilitat