Educació i ciutadania (EIC)

Equip investigador

Investigadora principal

 • Dra. Francisca Salvá Mut (Catedràtica d'Universitat)

Membres

 • Dr. Jaume Sureda Negre (Catedràtic d'Universitat)
 • Dra. Ana María Calvo Sastre (Professora Titular d'Universitat)
 • Dr. Rubén Lluc Comas Forgas (Professor Titular d'Universitat)
 • Dr. Miquel Francesc Oliver Trobat (Professor Titular d'Universitat)
 • Dra. Carme Pinya Medina (Professora Titular d'Universitat)
 • Dr. Juan Carlos Rincón Verdera (Professor Titular d'Universitat)
 • Dra. María del Carmen Touza Garma (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Maria Tugores Ques (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Olaya Álvarez García (Professora Permanent Laboral)
 • Dr. Antoni Cerdà Navarro (Professor Permanent Laboral)
 • Dra. Mercedes Morey López (Professora Permanent Laboral)
 • Dra. Elena Quintana Murci (Professora Permanent Laboral)
 • Dr. Carlos Vecina Merchante (Professor Permanent Laboral)
 • Dr. Antonio Casero Martínez (Professor Contractat Doctor)

Col·laboradors

 • Dr. Jean-Louis Berger (Professor titular d'universitat)
 • Dra. Mette Bunting (Professora titular d'universitat)
 • Dra. María Teresa Adame Obrador (Professora Titular d'Universitat)
 • Dra. Inmaculada Sureda García (Professora Titular d'Universitat)
 • Dr. Bartomeu Mut Amengual (Professor Permanent Laboral)
 • Dra. Caterina Thomàs Vanrell (Professora Permanent Laboral)
 • Dr. Lázaro Moreno Herrera
 • Sr. Geir Harald Moshuus (Professor titular d'universitat)
 • Sra. Carme Rosselló Rosselló (Professora Associada)