Educació i ciutadania (EIC)

Participació en congressos

  • Vallespir, J.; Oliver, M.F.; Salvà, F.. , "La funció dels informadors clau en l'anàlisi de les necessitats d'Educació de Persones Adultes". "XV Seminario Interuniversitario de Educación Social", Santiago de Compostela, Espanya, 2000. Presentació comunicació.
  • Salvà, F.. , "'La llei de conciliació de la vida familiar i laboral'". "IV Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.", Palma de Mallorca, Espanya, 2000. Presidència de sessió.
  • Rosselló, R.; Oliver, M.; Ferrer, A.. , "Formación permanente del profesorado universitario y calidad docente". "II Jornadas Andaluzas de calidad en la enseñanza universitaria", Sevilla, Espanya, 2000. Dades de publicació: pp: 15. Presentació comunicació.
  • Oliver, M.F.; Salvà, F. y Vallespir, J.. , "Indicadores sociales para el análisis de las necesidades de educación de personas adultas". "I Jornadas de Investigación en Educación de Personas Adultas", Barcelona, Espanya, 2000. Dades de publicació: pp: 81-86, ISBN: 84-7976-202-6. Presentació comunicació.
  • Vallespir, J.; Oliver, M.F. y Salvà, F.. , "La funció dels informadors clau en l'anàlisi de necessitats de persones adultes". "Educación Social y Políticas Culturales", Santiago de Compostela, Espanya, 2000. Dades de publicació: pp: 491-503, ISBN: 84-8408-147-8. Presentació comunicació.