Educació i ciutadania (EIC)

Participació en congressos

 • Oliver-Trobat, M.F.. , "Fent camí cap a l'escola holística". "Jornades educació conscient, educació coherent, Palma, 8, 9 i 10 de maig de 2015", Palma de Mallorca, Espanya, 2015. Ponència.
 • Álvarez-garcía, O.; Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R.; Morey-López, M.. , "La formación inicial del profesorado de primaria en educación ambiental: una revisión de la literatura". "XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)", Sevilla, Espanya, 2015. Pòster.
 • Morey-López, M.; Comas-Forgas, R.; Mut-Amengual, B.; Mas-Torello, O.. , "Validation of a questionnaire to analyse the drop-out and engagement itineraries amongst vet students: experts panel results". "International Conference on Education and New Learning Technologies. Edulearn 2015", Barcelona, Espanya, 2015. Presentació comunicació.
 • Rodríguez-Rodríguez, R.I.; Sureda-Garcia, I.; Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R.. , "Cyberbullying amongst gifted students: are they suffering more aggressions than other students?". "ICERI2015. 8th International Conference of Education, Research and Innovation", Sevilla, Espanya, 2015. Presentació comunicació.
 • Álvarez-García, O.; Sureda-Negre, J.; Comas-Forgas, R.; Morey-López, M. , "La formación inicial del profesorado de primaria en educación ambiental: una revisión de la literatura". "XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES 2015)", Sevilla, Espanya, 2015. Presentació comunicació.
 • Tep Chel, D.; Canto-Herrera, P.J.; Morey-López, M.; Comas-Forgas, R. , "Moral judgment of some forms of academic plagiarism: university undergraduate students' opinion". "International Conference on Education and New Learning Technologies. Edulearn 2015", Barcelona, Espanya, 2015. Presentació comunicació.
 • Mut-Amengual, B.; Comas-Forgas, R.; Sureda-Negre, J. y Morey-López, M.. , "Academic Plagiarism Amongst Students: Does Educational Level Matter?". "European Conference on Educational Research (ECER 2015)", Budapest, Turquia, 2015. Presentació comunicació.
 • Comas, R.; Salva, F.; Oliver, M.F.; Bauza, T.. , "Vet students Dropout: academic performance and motivation as predictive factors". "International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI", Sevilla, Espanya, 2015. Presentació comunicació.
 • Morey-López, M.. , "Famílies i escola: pràctiques de participació a l'educació obligatòria". "Jornades Família i Escola: de la participació a la col·laboració", Palma, Espanya, 2015. Taula rodona.
 • Vallespir, J.; Morey, M.; Rincón, J.C. , "Desarrollo de las competencias interculturales en los estudio de grado de Educación Social". "Second Edition of the International Conference '(Re)constructing Latinity Interdisciplinary and Transdisciplinary Approaches - Latinity and Globalization'", Sibiu, Romania, 2015. Ponència.
 • Vallespir Soler, J.; Morey López, M.; Rincón Verdera, J.C.. , "Familia y escuela: experiencias de participación en educación obligatoria en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears". "XII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES)", Sevilla, Espanya, 2015. Pòster.