Educació i ciutadania (EIC)

Projectes i contractes

  • "L'educació de les persones adultes a la legislació autonòmica comparada i a la normativa europea", 1998-1999. Investigador principal: Jordi Vallespir Soler. Ajuts a la Recerca. Govern de les Illes Balears. Projecte.