Educació i ciutadania (EIC)

Publicacions en revistes

 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "La pràctica psicomotriu a les escoles d'infants del Patronat Municipal de Palma. Experiència de formació-acció en psicomotricitat", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 24-27, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Projectes de treball dins l'aula. Globalització d'aprenentatges al Col·legi Públic 'Es Pont'", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 13-15, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Educació ambiental i medi urbà. L'oferta del Departament de Dinàmica Educativa de l'Ajuntament de Palma", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 9-12, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "L'atenció específica de nins i nines gitanos en el CP d'EGB 'Infante Don Felipe' del Molinar: una experiència d'escola democràtica", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 20-23, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Els tallers de formació i integració per a disminuïts: una experiència ocupacional i d'integració laboral per als disminuïts de Palma", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 34-35, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "La biblioteca de Can Torró", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 6-8, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "La pràctica psicomotriu a les escoles d'infants del Patronat Municipal de Palma. Experiència de formació-acció en psicomotricitat", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 24-27, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "La formació permanent del professorat en el propi centre. Els mestres de 'Ses Quarterades' elaboren el Projecte Curricular del Centre", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 28-30, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Filosofia 6/18. una nova manera d'aprendre a pensar. Els alumnes del Col·legi Públic de Sant Jordi treballen la filosofia des dels primers cursos d'EGB", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 16-19, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "L'atenció específica de nins i nines gitanos en el CP d'EGB 'Infante don Felipe' del Molinar: una experiència d'escola democràtica", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 20-23, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Els programes i serveis d'acció educativa, social i cultural de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 31-33, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Els tallers de formació i integració per a disminuïts: una experiència ocupacional i d'integració laboral per als disminuïts de Palma", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 34-35, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "Escola de Formació de Mitjans Didàctics portes obertes a les noves tecnològies", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 36-38, 1992. Article.
 • Oliver, M.F.; Salvà, F., "La biblioteca de Can Torró", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Número 64, Pàgines 6-8, 1992. Article.