Educació i ciutadania (EIC)

Publicacions en revistes

  • Salvà, F., "Noves perspectives en la formació per a la inserció laboral de persones adultes amb especials dificultats", "Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa", Número 6, Pàgines 93-106, 1997. Article.