Educació i ciutadania (EIC)

Publicacions en revistes

  • Salvà, F., "La transició a la vida adulta de les joves: estudis, activitat econòmica i estratègies en la recerca de feina de les joves d'Es Raiguer de Mallorca", "Quaderns d'Educació Contínua", Número 2, Pàgines 109-118, 2000. Article.
  • Salvà, F.; Calvo, A.; Forteza, D., "Políticas de igualdad en la formación y el empleo: elementos para la introducción de una perspectiva de género en el sistema español de formación profesional", "Psychosocial Intervention", Volum 9, Número 1, Pàgines 21-33, 2000. Article.
  • Salvá, F., Calvo, A.M. y Forteza, D., "Políticas de igualdad en la formación y el empleo: elementos para la introducción de una perspectiva de género en el sistema español de acreditación de competencias profesionales", "Psychosocial Intervention", Volum 9, Número 21, Pàgines 21-33, 2000. Article.