Educació i ciutadania (EIC)

Serveis oferts

  • Disseny de projectes culturals.
  • Estudis de necessitats formatives.
  • Realització d'estudis socioeducatius.
  • Projectes d'educació ambiental.
  • Realització d'activitats formatives.
  • Realització d'estudis i projectes relacionats amb internet.