Educació i ciutadania (EIC)

Tesis i treballs d'investigació

  • Riera Jaume, M. A., "Análisis de situaciones de enseñanza/aprendizaje desde una perspectiva interaccionista en la primera infancia: proyectos con objetos y materiales no estructurados". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1999. Tesi doctoral.
  • Oliver, M.F., "Anàlisi de Necessitats de Formació del Professorat d'Educació Primària de les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1999. Tesi doctoral.