Estudis jurídico-civils (EJC)

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Dret patrimonial i dret immobiliari
  • Dret de la persona i dret de família
  • Dret de successions