Estudis de Gènere

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Socials (CSO)

Línies de recerca:

  • L'anàlisi de la situació social de les dones
  • Les conseqüències de la discriminació social de les dones i la violència de gènere
  • L'impacte del gènere en els diversos àmbits: salut, món laboral, educació, ús de les noves tecnologíes