Escoltar

Estudis de Gènere

Serveis oferts

  • Realització d'estudis des d'una perspectiva de gènere, tant de carácter general com aplicats a situacions socials concretes.
  • Assessorament sobre projectes d'investigació, tant institucionals com d'empresses o grups d'estudi.
  • Elaboració de protocols de prevenció, intervenció i tractament per a casos de violencia contra les dones (violencia de gènere, assetjament sexual, etc.).
  • Elaboració de projectes formatius amb perspectiva de gènere i impartició de docència en gènere, polítiques d'igualtat i violencia contra les dones.