Evolució i cognició humana (EVOCOG)

Projectes i contractes

  • PSI2016-77327-P - "Las bases sensoriomotoras de la preferencia por la curvatura. Implicaciones en la percepción del arte y en el trastorno del espectro autista", 2016-2021. Investigador principal: Enric Munar Roca; Jaume Rosselló Mir. Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Projecte.