Evolució i cognició humana (EVOCOG)

Tècniques o instrumental

  • Magnetoencefalografia (mitjançant acord amb l'Instituto Pérez Modrego de la Universidad Complutense).
  • Ressonànica Magnètica Funcional (fMRI) (mitjançant acord amb la Clínica Rotger de Palma i la Clínica Ruber Internacional de Madrid).
  • Software divers (Amsterdam Neurological Tasks, DirectRT, ...) per a l'elaboració i execució d'experiments cognitius de laboratori.
  • El software Statistical Parametric Mapping (SPM) per a l'anàlisi de imatges de magnetoencefalografia de resonancia magnètica funcional.