Física Experimental de Sistemes Complexos (FESC)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Físiques (FIS)

Línies de recerca:

  • Fotònica i electrònica no lineal
  • Neurociència computacional
  • Procesament d'informació utilitzant dispositius neuro-inspirats