Física Experimental de Sistemes Complexos (FESC)

Publicacions en revistes

  • Llois, A. M.; Mirasso, C. R., "Segregation in a thin film of binary alloys AxB1-x", "Physical Review B", Volum 41, Número 12, Pàgines 8112-8117, 1990. Article.