Anàlisi per injecció en flux i anàlisi de traces (FI-TRACE)

Àmbits empresarials

  • Desenvolupament d'una nova sonda de diàlisi per a la monitorització d'aigua de por de sòls i estudi de la rizosfera de plantes. Automatització de mètodes bioanalítics i farmacèutics amb col·laboració amb la Charles University de la República Txeca. Col.laboració amb el Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears en mètodes d'anàlisi d'aigües recreatives Col·laboració amb l'empresa de cosmètics ENOC Solutions sobre la caracterització de preparacions liposomals