Anàlisi per injecció en flux i anàlisi de traces (FI-TRACE)

Tècniques o instrumental

  • Espectrometria d'absorció i emissió atómica. Cromatografia líquida i de gasos. Polarografia. Optrodes i detectors electroquímics. Mètodes automàtics basats en tècniques en flux