Filologia i Humanisme en el Segle d'Or (FILOHUMSIDOR)

Altres publicacions

  • CALAFAT, Rosa; Casals, Daniel. , "Col·laboracions de Francesc de B. Moll a El Correo Catalán (1962- 1965)", La premsa, la ràdio i la televisió com a agents difusors de coneixements lingüístics. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Milà i Fontanals', 67).. Espanya, 2020. Capítol de llibre en premsa.
  • CALAFAT, Rosa. , "Ideologies i tries lingüístiques a Mallorca (1970-1990). Els articles de premsa dels lingüistes Gabriel Bibiloni i Joan Melià.". Espanya, 2020. Capítol de llibre en premsa.
  • CALAFAT, Rosa; Monserrat, Catalina; Seguí, Gabriel. , "El Nou Mètode de Antoni Portella, una gramática latina en lengua catalana: Menorca y Mallorca en la Ilustración". Estats Units d'Amèrica, 2020. Capítol de llibre.