Física de materials

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències i Tecnologies de Materials (MAT)

Línies de recerca:

  • Transformacions sòlid-sòlid. Transformació martensítica en aliatges amb memòria de forma (AMF)
  • Caracterització estructural i microestructural de materials. Tècniques: calorimetria (DSC convencional i alta resolució), anàlisi mecànica dinàmica (DMA), ressonància ultrasonora; dilatometria, microscòpia (òptica, electrònica de rastreig, electrònica de transmissió), microanàlisi, difracció de raigs X
  • Aspectes en AMF: transformació induïda per temperatura i per esforç; estructures de martensita; propietats mecàniques; comportament termodinàmic sota tractaments termo-mecànics; aliatges amb alta temperatura de transformació; estabilització de la martensita; propietats d'esmorteïment i bloqueig d'interfases; desenvolupament de nous aliatges amb memòria de forma ferromagnètics

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.