Física de materials

Projectes i contractes

  • MAT2011-28217-C02-01 - "Magneto-structural effects in Magnetic Shape Memory Materials with improved functional properties", 2011-2014. Investigador principal: Jaime Pons Morro. Programa Nacional de Materiales. Ministerio de Ciencia e Innovación. Projecte.