Física de materials

Tècniques o instrumental

  • Microscopi electrònic de rastreig (SEM) i transmissió(TEM, HREM) amb microanàlisi (EDS); microscopi òptic amb llum polaritzada; Raigs X, difractòmetre i mètode de Laue; màquina d'assaigs mecànics; calorímetre diferencial de rastreig (DSC); dilatòmetre; analitzador mecanicodinàmic (DMA);forns per a tractaments tèrmics i equips per a metal·lografia;Preparació de mostres per a microscòpia electrònica.
  • Calorimetria amb detecció simultània de l'emissió acústica; calorimetria diferencial de rastreig convencional (DSC); dilatometria; anàlisi mecànica convencional; anàlisi mecànica dinàmica (DMA); microscòpia òptica; microscòpia electrònica de rastreig i de transmissió; microanàlisi EDS; difracció de raigs X.