Escoltar

Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic i educatiu (FORMVOC)

Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors

  • Dra. Lucrecia Paz Burges Cruz (Professora titular d'universitat)
  • Sr. Raul Genovés Company (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
  • Sra. Catalina Aparicio Villalonga (Contractada predoctoral)
  • Sr. Lluís Celià Ginard (Becari a càrrec d'un projecte)
  • Sr. Daniel Pons Olivares (Contractat predoctoral)