Escoltar

Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic i educatiu (FORMVOC)

Tesis i treballs d'investigació

  • Catalina Aparicio Villalonga, "El ejemplo de los oficios en los diálogos de Platón: una vía de acceso a su filosofía". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2014. Tesi doctoral.