Escoltar

Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic i educatiu (FORMVOC)

Resum de l'activitat de recerca

El Grup de Recerca "Estudis sobre la formació i l'evolució del vocabulari filosòfic" està actualment desenvolupant un conjunt d'investigacions orientades a la classificació, la definició i l'estudi dels principals conceptes que formen el pensament europeu, jueu i àrab, en les seves diferents èpoques. L'objectiu final del Grup és construir un mapa complet de l'evolució d'aquests tres móns culturals per tal de posar a disposició del públic un estudi global dels canvis més importants soferts en els conceptes fonamentals de la història del pensament. Aquest treball conjunt es pot veure reflectit en les múltiples aplicacions, activitats i publicacions que aparèixen en el currículum conjunt de l'equip.