Grup d'Enginyeria Electrònica (GEE)

Tècniques o instrumental

  • Equip de disseny de circuits VLSI (DFW-II, Synopsis)
  • Programari de disseny de circuits impresos (OrCAD, Protel).
  • Equip per caracteritzar CI amb micropuntes d'accés directe a silici.
  • Xarxa d'instrumentació electrònica controlada per bus GPIB (IEEE-488).
  • Equip per al desenvolupament de sistemes basats en :P i en :ñ C.