Escoltar

Genètica humana

Publicacions en revistes

  • Moya, A.; Barrio, E.; Martínez, D.; Latorre, A.; González-Candelas, F.; Ramon, M. M.; Castro, J. A., "Molecular characterization and cytonuclear disequilibria of two Drosophila subobscura", "Genome", Volum 36, Pàgines 890-898, 1993. Article.
  • Moya, A.; Barrio, E.; Martínez, D.; Latorre, A.; González-Candelas, F.; Ramon, M. M.; Castro, J. A., "Molecular characterization and cytonuclear disequilibria of two Drosophila subobscura mitochondrial haplotypes", "Genome", Volum 36, Pàgines 890-898, 1993. Article.
  • Castro, J. A.; Ramon, M. M., "Aplicació de la informàtica als estudis genètics poblacionals: un exemple", "Revista de Ciència. Institut d'Estudis Baleàrics", Volum 13, Pàgines 101-108, 1993. Article.
  • Massanet, M. F.; Quintana, L.; Picornell, A.; Castro, J. A.; Ramon, M. M., "L'ADN mitocondrial", "Revista de Ciència. Institut d'Estudis Baleàrics", Volum 13, Pàgines 55-66, 1993. Article.
  • Massanet, M.F.; Quintana, L; Picornell, A.; Castro, J.A.; Ramon, M.M., "L'ADN mitocondrial", "Revista de Ciència. Institut d'Estudis Baleàrics", Volum 13, Pàgines 55-66, 1993. Review.