Grup d'Estudis i Edició de Manuscrits (GESEM)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Relació, estudi i edició de manuscrits conservats a les Illes Balears (1470-1620)
  • Relació, estudi i edició de manuscrits lul·lians
  • Anàlisi filològica de textos