Grup d'Estudis i Edició de Manuscrits (GESEM)

Equip investigador

Investigador principal

Membres