Grup d'Investigació Balear d'Infermeria en Drogodependències (GIBED)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Socials (CSO)

Línies de recerca:

  • Impacte de les actituds i coneixements dels professionals de la salut en la qualitat de l'atenció a pacient drogodependent
  • Instruments de mesura de les actituds professionals davant pacients drogodependents
  • Percepció dels professionals de la salut del pacient drogodependent