Grup Interdisciplinar de Drets i Llibertats de les Illes Balears (GIDIB)

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Drets Humans i Dret de la Unió Europea. Mecanismes de tutela internacional dels Drets Humans
  • Drets de l'àmbit personal, en l'esfera privada, en l'àmbit polític. Els drets socials. Activitat Econòmica i Drets Humans. Els drets de tercera generació (sanitat, habitatge, medi ambient). Fiscalitat i drets humans
  • Tràfic de Persones. Policia i drets humans. Violència de Gènere. Dret Civil i gènere