Tècniques o instrumental

  • Investigació qualitativa: panells Delphi, històries de vida, enquesta retrospectiva, anàlisi de dades qualitatives amb NUD*IST.
  • Investigació quantitativa: anàlisi no paramètrica i anàlisi de regressió múltiple.