Escoltar

Grup Investigació Primera Infància (GIPI)

Altres publicacions

  • Ferrer, M.; Mir, M.L.; Riera, M.A.. , "Educación para la salud mental en la primera infancia.", Educación para la salud mental Fornés, J.; Gómez, J. (coord.). Espanya, 2008. Capítol de llibre.